Ondernemingen

Ik ben ondernemend in de volgende bedrijven en stichtingen. Ik sta altijd open voor nieuwe samenwerkingen, kansen en investeringen daar waar het mijn hart raakt.

 

PROVADES B.V.

Provades heeft meer dan 16 jaar ervaring op het gebied van talentontwikkeling, training, procesmanagement en oplossende detachering binnen de technische sector. Onze 10 medewerkers lossen alles op wat los en vast zit op het gebied van procesmanagement, system engineering, projectcoördinatie, contracten.
Werkplezier is voor ons belangrijk! Voor ons wordt werkplezier gestimuleerdwanneer onze mensen werken in een team waarin ze weten waar ze elkaar aanvullen. Waar ze werken aan gezamenlijk resultaat. Onze mensen werken
graag in projecten waar gelachen wordt, waar grappen worden uitgehaald en men elkaar respecteert en waardeert.

 

STICHTING TOPVROUWEN BOUW & INFRA

Topvrouwen Bouw & Infra is een zakelijk en professioneel netwerk waar vrouwen hun strategisch netwerk kunnen uitbouwen en hun opgedane kennis en ervaringen met betrekking tot hun carrière met elkaar kunnen delen. Dit met als doel dat vrouwen handvatten krijgen voor hun loopbaanontwikkeling en gestimuleerd worden door te stromen naar topfuncties binnen de technische sector, zodat in de Top meer rendement uit diversiteit gehaald kan worden. Opgericht in 2010 en met méér dan 950 actieve vrouwelijke aangeslotenen op minimaal HBO-niveau telt Topvrouwen in de Bouw en Infra mee als hét netwerk voor vrouwen in of onderweg naar ‘topfuncties' binnen de technische sector.

 


® ÇA SUFFIT B.V. - a new brand

An international webshop for shirts and hoodies.
This brand is built on the idea of support and empowerment of women all over the world. Not only in clothing. This brand means to support equality all over this world. So wearing this brand is not only a beautiful lifestyle which brings the inner beauty and strength to the outside. The real message is: Ça Suffit. It is enough

ÇA SUFFIT FOUNDATION

De “Ca Suffit Foundation" is een Stichting die op verschillende wijze geld genereert en inzamelt om op grote schaal vrouwen en kinderen uit onveilige omstandigheden te halen, of deze omstandigheden te verbeteren. Binnen én buiten de grenzen van Nederland. Daarbij faciliteren wij projecten van wereldverbeteraars die betrekking hebben op deze doelgroep. Waar het talent ligt in liefde, daadkracht en het vermogen om daadwerkelijke hulp te bieden aan mensen op plekken waar nodig, hebben wij ervaren dat het talent betrekking hebbend op management projectgeld, de communicatie en zichtbaarheid eromheen voor deze "helden" minder aanwezig was. Om hun plannen tot wasdom te laten komen staat  onze deur open voor deze groep. Wij bieden funding, faciliteren funding en ondersteuning bij marketing, communicatie en netwerken en ZICHTBAARHEID rondom deze plannen.