Topvrouwen Bouw & Infra helpt jou een intervisiegroep opstarten!

Wij kennen 750 vrouwen binnen de techniek, om deze reden willen wij onze netwerkorganisatie inzetten. Zowel in het helpen creëren, als in het onder begeleiding opstarten van een professionele intervisie.

In januari nog enkele plaatsen beschikbaar.
Als netwerkorganisatie ondersteunen wij dit initiatief door:
 • Vrouwen binnen het netwerk met eenzelfde behoefte aan elkaar te verbinden
 • Maken we de werving voor de intervisiegroep openbaar binnen de groep aangeslotenen aan topvrouwen
 • Bieden wij onze inspiratieruimte kosteloos aan voor intervisiebijeenkomsten
 • Faciliteren wij eventuele ondersteuning door een intervisieleider
 • Beantwoorden wij mogelijke hulpvragen en reiken wij waar nodig intervisiemethodieken aan
 • Een broedplaats te zijn en het helpen opstarten onder begeleiding, daarna gaat de groep zelfstandig verder

DEZE CURSUS BESTAAT UIT

 • Persoonlijk intake gesprek
 • Online dagdeel training
 • Live dag omgeving Amersfoort incl. lunch
 • Professionele fotoshoot

EXTRA'S

 • 2 x exclusief 1 op 1 coachingsgesprek á 1,5 uur
 • 1 jaar lang de mogelijkheid om support van Nina te krijgen om jouw plannen te waarborgen
 • het beroemde terug-kom-dag-diner
 • jouw trainingsgroep ontwikkelt zich tot intervisiegroep

Soort

cursus / coaching

Duur

2 dagen totaal

Kosten

1250 euro excl. btw (in 3 termijnen mogelijk)
Early bird: 995 excl. btw vóór 1 dec inschrijven

WAT IS INTERVISIE PRECIES?

Intervisie is een gestructureerd gesprek over praktijkcasussen, dilemma'sen eventueel over professioneeel persoonlijke vraagstukken zoals leiderschap en vormgeven vn ambities, tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied.

KENMERKEND VOOR EEN INTERVISIEGROEP:

Er zijn geen gezagsverhoudingen binnen de groep, in die zin dat er geen leidinggevenden van deelnemers aanwezig zijn. Ook zijn de deelnemers van ongeveer hetzelfde kennis- of ervaringsniveau. Onderwerpen binnen de samenkomsten zijn de werkzaamheden en de daaraan gerelateerde uitdagingen, met als doel dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot, mensen beter in hun vel zitten en daardoor de kwaliteit van het werk verbetert.

INTERVISIE IS IETS WAAR JE “INSTAPT”. WAT HOUDT DEELNAME IN?
 • 6 intervisiebijeenkomsten (een jaar vooruit gepland, gemiddeld om de 8 weken)
 • een groep gevormd met MINIMAAL 5 en MAXIMAAL 7 vrouwen werkzaam binnen de technische sector met ongeveer hetzelfde kennis- of ervaringsniveau
 • een veilige groeiomgeving (wat er binnen de intervisiegroep besproken wordt, blijft onder elkaar)
 • commitment voor 1 jaar (deelnemers zeggen alleen af voor bijeenkomsten als ze ziek zijn of andere zeer dwingende redenen hebben.
 • kosten alleen wanneer er een externe intervisieleider aan de groep gekoppeld wordt

WELKE PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE GROEI MAG JE NA EEN 1E INTERVISIE JAAR VERWACHTEN?
 • deelnemers ontwikkelen het vermogen om over zichzelf in relatie tot hun werkomgeving te reflecteren en zo hun denken en handelen kritisch te beschouwen
 • deelname aan intervisie heeft het invoelend vermogen gestimuleerd, het zich kunnen verplaatsen in de perceptie van de werkelijkheid van anderen
 • intervisie heeft verdere opbouw van een ( al dan niet bestuurlijk) normatief kader en eigen moreel kompas bewerkstelligd
 • deelnemers ervaren groei in zelfvertrouwen, persoonlijke profilering en positionering
 • deelnemers hebben belangrijke gesprekstechnische vaardigheden ontwikkeld, zoals open vragen stellen, oordeelvrij weergeven van waarnemingen, constructief feedback geven en ontvangen
 • deelnemers hebben van elkaar kunnen leren, omdat ze elkaars context leerden kennen; er is onderling begrip en onderlinge correctievermogen ontstaan

Deelnemers

128

Gem. score

8,9

Type training

Authentiek

Veel

Extra's

“Vaak doe je een cursus en klaar. Dit is veel meer dan alleen werken aan jezelf. Wat hier zo ontzettend waardevol aan is, is dat Nina na de cursus de groep de mogelijkheid te biedt om als support/intervisie groep met elkaar verder te gaan. We hebben nu onderling al een paar keer afgesproken en ook al écht cases met elkaar kunnen tackelen op de werkvloer. Echt een verrijking, want ik had weinig mensen in mijn omgeving waar ik mee kon sparren over mijn carrière en ambities. Aanrader dus”
Marieke
“Ik heb cursussen vanuit mijn werk georganiseerd altijd als onveilig en onpersoonlijk ervaren. De enorme comfortabele sfeer en veiligheid die Nina van Arum neerzet in deze training maakte dat ik direct in mijn drive kwam, oftwel écht een keer intrinsiek gemotiveerd om aan de slag te gaan met mijn persoonlijke ontwikkeling en met plezier mijn aanwezige blokkades en patronen weg kon werken. Niets staat mij in de weg om nu werk te maken van mijn carrière. En misschien niet onbelangrijk, we hebben ook veel gelachen!”
Suzanne
Eerlijk is eerlijk, wat heb ik genoten van dit traject. Ik heb veel cursussen gevolgd in het verleden bij grote opleiders omdat het in het leerprogramma van mijn werkgever stond. Vaak heb je dan te maken met trainers die hun hele leven al theoretisch trainen, dat is bij Nina alles behalve dat! Ik vond het geweldig te ervaren hoe snel zij mijn innerlijke bewegingen oppikte, filterde en het kon omzetten in tips welke ik ook meteen kon toepassen. Nina straalt ongelofelijk veel kracht uit, maar is ook gewoon lekker mens, zij heeft mij geïnspireerd meer van mijzelf te gaan laten zien.
Marjolijn
Breng iemand anders van deze cursus op de hoogte!
site
Nina van Arum spreekt een groep vrouwen toe